ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקכב

[אלול ה'תשל"ג]

(1) כהוראת רב מורה הוראה.

(2) אחותו תי' ה"ה מבוגרת כו' – והאומנם הסדר שהוא יחליט בעדה בשאלות כהנ"ל?!

(3) באם שואל ביפוי כח מאחותו – כדאי שתסתדר בסמיכות לההורים שי' והם ימצאו שם שדכן בעל מרץ שישתדל בנוגע לשידוך מתאים.

אזכיר עה"צ לכהנ"ל.


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב משלהי שנת ה'תשל"ג.

כהוראת רב: הקדמת שידוך לפני אחותו המבוגרת.

בשאלות בענינים שידוכים.