ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקכג

[שלהי אלול, ה'תשל"ג]

שייך להנהלת המוסד כמובן - אבל בכל אופן מובן שהסכום פעוט ביותר בערך הענין ובמילא זהו היפך הכבוד להנפטר ע"ה - שכאילו עושים ערמומיות וכו' מפני דוחק מצבם ולז"נ הנמצאת בעולם האמת ואין שם קונצן וכו'.


נדפסה ב"התקשרות" גליון רכג ע' 13.

תרומת עשרת אלפים דולר, שיהי' הבית ע"ש אביהם ע"ה.