ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקכט

[ה'תשל"ג]

בכ"ז – יתייעץ עם הר"מ דהישיבה, שהם מכירים אותו מכו"כ זמן.

והעיקר – הנהגה יומית ע"פ רצון השם (כמבואר בשו"ע) שזה גם יַמשיך ברכות ה' בהמצטרך לו. וזה כולל ג"כ – בטחון חזק בהשם, כמובן, ובמילא גם עבודת ה' בשמחה.

אזכיר עה"צ.


האגרות דלקמן הן משנת תשל"ג, ולא ידוע תאריכן המדויק. ומסודרות כאן לפי סדר הענינים: חנוך. שידוכים. שלום בית. רפואה. ושאר נושאים.

רובן מצילום כתי"ק, שעל גליון השואל, מלבד במקום שנתפרש אחרת.