ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקלא

[ה'תשל"ג]

(1) ?!! הרי עניתיו ברור.

(2) לא, אדרבא נכון שתסע – מכמה טעמים – לאחד משני מקומות הנ"ל (ולא למדרשה).

ובתו תי' ודאי תסכים ע"ז (וברשותו לומר לה שזוהי עצתי ברורה).

הקושי כנראה רק מזוג' תי'. ואולי סו"ס גם היא תסכים, כשתתבונן שבודאי זהו דוקא המתאים לרצונו האמיתי של אבי' ע"ה. וק"ל.


בתו ללמוד בשנה הבאה בבית יעקב בירושלים או בגייטסהעד.