ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקמא

[ה'תשל"ג]

ידועים דחז"ל: (שאומר השם) ימחה שמי על המים לעשות שלום בין איש לאשתו –

ולכן על שניהם להשתדל ולהתאמץ וכו' שישרה השלום ביניהם (ויתדברו אצל רב מאנ"ש שי' התביעות שלהם) וביחד יגדלו את כיו"ח שליט"א לתורה חופה ומעשים טובים,

ואין לך דבר העומד בפני הרצון (האמתי), והשם יעזרם.

אזכיר עה"צ.


ידועים דחז"ל שבת קטז, א וש"נ.

ואין לך דבר העומד בפני הרצון ראה זח"ב רסב, רע"ב.