ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקמה

[ה'תשל"ג]

נישואי תערובות – זהו:

1) אסון בפועל – לשניהם. ובאם יש איזה יחס הוגן מזו לזה (ולא רק חשק זמנישבודאי יחלוף) לא יַמשיך את השני לחיי אסון תמיד כל הימים (אפילו באם השני רוצה לאבד עצמו לדעת).

2) זהו סיוע ישיר למטרת היטלער ימ"ש – לחסל את עם בנ"י (אלא שנעשה "בכפיפת משי").

ע"פ הנ"ל מובנת דעתי – שעליהם (בתור הורים ובתור בנ"י בכלל) לעשות כל התלוי בהם שלא להניח בתם תי' להרוס, ר"ל, את חיי', ולהזיק את כל עם בנ"י ג"כ.

אולי כדי שתסע לאהקת"ו.

לדבר אתי פא"פ – אין כל צורך כלל.