ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקמח

[ה'תשל"ג]

באם לדעת רופא המכיר את בנו שי' – והרי מזכיר רופא המטפל בו – טוב שיכנס לביה"ח – בודאי ייעצם איך להביא זה לפועל (כיון שרגיל הדבר שצריכים לשכנוע (או בלית ברירה – להכריחם)).

– כמדומה שמהעצות בזה – שנותנים כדורי הרגעה חזקים, שזה מחליש ג"כ כח ההתנגדות של האדם.

הרופא היֵיז שי' הוא יר"ש, ובמילא יוכל להסבירו שע"פ שו"ע צריך כו'.

מכתב ממני לבנו – ה"ז יהי' ראי' בעיניו שהלשינו עליו וכו' – ואין זה רצוי כלל.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק. מענה לאב אודות בנו שעצביו התמוטטו.