ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקנ

[ה'תשל"ג]

תתבונן במש"נ ה' לי לא אירא, ה' רועי לא אחסר - שעפ"ז פשוט שאין מקום לפחד וכיו"ב, ואין זה אלא בלבולי היצר.

למהר השיחרור והפחדים - כעצת רופא ידיד, לימוד ש' הבטחון בס' חובות הלבבות (ישנו גם באנגלית), להיות עסוקה ככל האפשרי (משרה, מבצעים וכו').

דיוק בכשרות האכו"ש.

אזכיר עה"צ.


ה' . . אירא תהלים קיח, ו.

ה' . . אחסר שם כג, א.

בס' חובות הלבבות ראה גם לעיל אגרת י'תשפז.