ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקנא

בודאי סיפר לה הרופא – שכו"כ נמצאים במצב דומה לזה שמתארת (שנדמה להם: שעשו משהו שלא בהידור, שידיהם אינם נקיים ולכן צריך לרחצם עוה"פ וכו').

ובאם משתדלים לא לשים לב כלל למחשבות אלו (לא להלחם בהן – כ"א היסח הדעת מהן ככל האפשרי) – נחלשות מזמן לזמן עד שעוברות לגמרי, וכשיפול ברצונה לרחוץ ידי', לדוגמה: לא תעשה issue מזה, כ"א, או שתאמר לעצמה שאין ממש ברצון זה, או שתרחוץ הידים ותתעסק תומ"י במשהו שאין לו כל שייכות לכ"ז.

מהסיבות למצב הנ"ל - חלישות הבריאות בכלל - וחיזוקה ג"כ יואיל להקלת המצב.

כן, למהר התיקון – תשאל רופא ידיד ותעשה כהוראתו.

בדיקת המזוזות.

השמות, ואזכיר עה"צ.