ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקנב

[ה'תשל"ג]

בנוגע להfories שכותב – יסיח דעת מכל זה ככל האפשרי, היינו גם לא "להלחם בהם", כ"א לא לשים לב להם – ככל האפשרי,

אבל יסדר חייו יום יומים ע"פ שו"ע בדיוק,

צ"ל משרה (עבודה) קבועה ומסודרת, ובזמן הפנוי (בחלקו עכ"פ) קביעות עתים בתורה בחברותא.

לצדקה בל"נ בכל יום חול בוקר (פרוטות אחדות).

לקבוע דירתו באהקת"ו [מה טוב – בקיבוץ דתי באם אפשרי].

בדיקת התפלין והמזוזות.

אזכיר עה"צ.