ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקנד

[ה'תשל"ג]

(1) כיון שלומד (ששייך) לישיבה – עליו ללמוד המסכת דהישיבה – עכ"פ חלק מזמן לימודיו.

(2) בנוגע להשתתפותו בעסק ההמצאה: באם המתעסקים בזה והמציעים – ברי סמכא (מבינים במסחר כזה, אחדים מהם עכ"פ – משתתפים גם בממונם, אינם דרייער וכיו"ב) יכול גם הוא להשתתף. – אבל גודל ההפלאה ... [חסר הסיום]