ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקנז

[ה'תשל"ג]

בנוגע:

1) לשותפות – באם המדובר לא ע"ד חד-פעמית כ"א למשך זמן, מקום לזה – באם זיי קומען אויס זע"ז ויש להם אימון זב"ז.

2) למכירת הַחלקה – רק באם תומ"י ישקיע הממון בענין שהוא טוב יותר מאשר נכסי דלא ניידי, באם ספק – אין כדאית.

3) לתגמולים – לחדש פעולותיו בזה. באם תלוי בקישוים – אין כדאית ההשתדלות להחזיר התיק לשווייץ, וימשיך באנגליא.

4) לשידוך דבתו תי' – אין כדאי להתנות ע"ד מקום דירתם לאחרי החתונה (ושייך – להחו"כ), ולהתענין הן בחו"ל והן באה"ק.

אזכיר עה"צ לכהנ"ל.