ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקסג

[ה'תשל"ג]

בתחלת ההיכרות בינינו – דאגה ובמאד על: א) שידוך בשביל בתה תי', ב) איך להציל אחי' וב"ב שי' מרומניא, ג) הַתוכל להתפרנס מבלי להצטרך ח"ו לבריות,

שכ"ז ענינים עקריים וכו',

ובכולם – נסתדרה (והחסר בשלמות דהנ"ל – הרי אפשר שיתמלא),

ואיך אומרת שאין לה יסוד לבטחון?!

לשאלותי':

א) טוב (וגם לבריאותה) שתמשיך לעבוד.

ב) להתנהג ע"פ הרופא שלה.

אזכיר עה"צ להנ"ל.