ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקסו

[ה'תשל"ג]

ות"ח על הבשו"ט ויה"ר שיהא המשך טוב וביותר.

(2) שייך לההנהלה על אתר, כידוע.

(3) לפלא וכו' שאין "ב"ה" וכיו"ב ב(תחלת) האלבום.

(4) אזכיר עה"צ לכהנ"ל.


מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה חיים צימענד.

ות"ח על הבשו"ט: מענה לדיווח על הצלחת הדינער השנתי.

שייך לההנהלה של הישיבה בבוסטון, אודות פרטי הקמת בנין חדש.