ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקסח

[ה'תשל"ג]

[1] נת' ות"ח.

[2] בכלל אינו מדרכי חינוך לתלמידים להו"ל הערות עוה"פ ועוה"פ במהד"ב – כ"א "לאפשא לה" – אבל כיון שכבר התחילו – ימשיכו ועכ"פ [לתקן התוכן והסגנון ככל האפשרי].

[3] ולציין זה בהשער.

[4] ממזכ' – חומש.


מענה למערכת "הערות התמימים ואנ"ש". ראה לעיל חכ"ז אגרת י'תעז.

נת' ות"ח: במכתבם: מצו"ב גליון י"ט של הערות התמימים ואנ"ש.

בכלל . . בהמד"ב בשלהי השנה נדפסה חוברת מלוקטת מההערות שנדפסו בקובצי הערות הת' ואנ"ש במשך השנה.

"לאפשא לה" זח"א יב, ב.

ולציין זה בהשער שההערות אינם אלא על אחריות הכותב.

חוֹמֶש להוצאות החוברת.