ספריית חב"ד ליובאוויטש

תסא

ב"ה, ט' אדר, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו העשירי. ולאות הכרת תודה הנני עונה תיכף, אף שאשלח המכתב מחר, כאשר יוגמר הקונטרס לפורים הבע"ל, ואצרפנו...

בפ"ש ובבטחון שימשיך במשלוח רשימת זכרונותיו

מ. שניאורסאהן

תסא

קטע נדפס בס' לשמע אזן ע' 11 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מהורש"ז: דוכמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תיד, ובהנסמן בהערות שם.