ספריית חב"ד ליובאוויטש

תע

ב"ה, ר"ח ניסן, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מט"ז אדר, וחבל אשר קיצר הפעם ברשימת זכרונותיו. ובטח ימלא במכתבו הבא כנגד שניהם.

מכתבו להרח"ל שי' נמסר כבקשתו.

נשלח לו בפ"ע קונטרס תורת החסידות,

ומוסג"פ הקונט' לב' ניסן ומכ' ממחנ"י והם לזכות בהם את הרבים.

בפ"ש וברכת חדש טוב

מ. שניאורסאהן

תע

נדפסה בס' לשמע אזן ע' 11 ובלקו"ש חכ"ד ע' 559, והושלמה ע"פ צילום האגרת. מהורש"ז: דוכמן. אגרות נוספות אליו - לעין תיד, ובהנסמן בהערות שם.