ספריית חב"ד ליובאוויטש

תצו

ב"ה, ד' תמוז, תש"ט

ש"ב הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"א וכב"ב שי'

שלום וברכה!

איני יודע בדיוק יום ביאתם צלחה למקום מגורם החדש וברכה בכ"ע זמנה הוא ואביע ברכותי שיסתדרו במנוחה ובכבוד לטוב להם בגו"ר.

וישמיעונו אך בשו"ט תכה"י.

ובטח ידוע לכם שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א נותנים עליו חומרי המקום שהלך לשם, אז ער דארף מברר זיין די חומריות פון דעם ארט וואוהין ער קומט.

מטובו למסור ברכותי להסתדרות טובה ובמילא נכללה הפ"ש לגיסו הרשב"ץ וב"ב שי'.

באיווי כט"ס ופ"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תצו

מהעתק המזכירות.

מהור"א: קלובגאנט. אגרת נוספת אליו- לעיל ח"ב שא.

למקום מגורם החדש: אוסטרליה.

הרשב"ץ: ה"ר שמואל בצלאל הלטהויז.