ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקע

ב"ה, כ' אדר, תש"י

האברך הוו"ח אי"א נו"נ וכו'... שי'

שלום וברכה!

מסר לי הרה"ח הוו"ח וכו' מהורמח"א שי' חדקוב אודות קושי מצבו ועד כמה שמרגיש את גודל אחריותו להשפיע לטובה על משפחתו שי' וסביבתו.

והנה ידוע הוא אשר דרש כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ מכל אלו שזכו להסתופף בצלו, ומכל שכן מאלו שזכו להיות תלמידיו, אשר יהיו נרות להאיר דוקא, ולא הסתפק בדרישה, כי אם גם האציל מרוחו והשפיע בהם כח אשר בהשתדלות הראוי' יוכלו למלאות דרישה זו.

ובכל אחד מאתנו תלוי להוציא כח זה מן הכח אל הפועל, אף שלפעמים דרוש לזה התחזקות יתירה ויגיעה.

כי אם כאשר... ומשפטיו עם ישראל (עיין תנחומא חקת יו"ד).

בברכה ופ"ש ואיחול להתבשר טוב מאתו

הרב מנחם שניאורסאהן

תקע

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 207, והושלמה ע"פ העתקה.

כי אם כאשר... ומשפטיו: כנדפס לעיל אגרת תקס.