ספריית חב"ד ליובאוויטש

תקצט

[אחרי יו"ד אייר, תש"י]

מה שהעיר על לשוני במכתבי "לזכות בו את הרבים באופן המתאים", ושואל מהו פירוש המילות "אופן המתאים" -

כוונתי פשוטה אשר המאמרים והקונטרסים הרי לפעמים תוכנם או גם הלשון (לשה"ק) קשים על חלק מסביבת המקבל, ולכן הנני מוסיף "באופן המתאים" שאין הכוונה בשילוח הקונטרס שיזכו בו רק אלו המבינים התוכן או הלשון כמו שהוא, אלא שישתדלו ג"כ לזכות בו גם את אלו וואס מ'דארף זיי פארטייטשן דעם תוכן מיט אן ענין לפי ערכם, וצריך להסביר להם זה באידיש או גם בלשון המדינה.

תקצט

נדפס בלקו"ש חי"א ע' 208, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

במכתבי: שלפנ"ז, בתחלתו.