ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרד

ב"ה, ט"ז אייר, תש"י

... החותם בתקוה שנזכה כולנו, כל אחד מאתנו, להיות מן הבונים בבנינו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ מתאים לחפצו ורצונו, עדי יקויים, בקרוב ממש, היעוד והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם, ונוכל לומר בפה מלא: עשינו שליחותך.

המחכה לבשו"ט וחותם בכבוד וברכה

הרב מנחם שניאורסאהן

תרד

מהעתק המזכירות.