ספריית חב"ד ליובאוויטש

תרטז

ב"ה, ר"ח סיון, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורא"מ שי'

שלום וברכה!

מכתבו מכ"ט ניסן הגיעני ורב תודות לו על הידיעות הסטטיסטות אדות מצב החנוך.

בנוגע להצעתו אדות סמנריון למורים אבקשו לבא בהצעה מפורטת אדות שעורים פדוגוגית שתפקידם יהי' להכשיר במשך זמן קצר (3 - 6 חדשים) מורים אשר בדרך כלל יש כבר להם הידיעות היסודי[ו]ת הדרושות לכל מורה וזקוקים רק להכשרה פדוגוגיים - מיתודית אשר עכ"פ את המינימום ההכרחי שבזה אפשר לקבלו במשך זמן קצר כנ"ל.

רצוני - אם באפשרי - אשר יחד עם ההצעה הנ"ל תכלל גם רשימת אנשים אשר אפשר לחשוב כי יוכלו לספחם להיות המרצים בשיעורים וביחוד התקציב.

אחר שתתקבל ההצעה הנ"ל נוכל אי"ה לדון אדות האפשרות להביאה לפועל...

באיחול קבלת התורה בשמחה ופנימיות וכ"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ הקונ' לחה"ש.

תרטז

מהעתק המזכירות.

מהורא"מ: זילברשטרום.