ספריית חב"ד ליובאוויטש

תריט

ב"ה, ב' סיון, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורמ"ז שי'

הלוי

שלום וברכה!

... בשים לב לידיעות הכלליות אדות שטיפת הנהר בעיר וויניפעג, נחוץ הי' אשר התמימים שי' יתענינו במצבם של אחב"י שי' דהתם בכלל ומאנ"ש שי' בפרט. ולהושיט להם עזרה האפשרית. ונוגע זה בפרט לילדים וילדות אשר זקוקים לשמירה יתירה בהמצאם לפעמים בסביבות מקלט בלתי רצוי.

ובאשר הוא ביקר לפני זמן בשליחות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ את וויניפעג ומכיר באנ"ש שי' - אבקשו לבא אתם בכתיבה ולהתענין בהם.

נא להודיעני מכל הנעשה בזה, ובאם רואים שיש לעשות בעזהשי"ת גם פה דבר מה לטובתם נא להציע לי דעתו בזה.

בברכת קבלת התורה בשמחה ופנימיות

מ. שניאורסאהן

תריט

מצילום האגרת.

מהורמ"ז: גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל תיט, ובהנסמן בערות שם.