ספריית חב"ד ליובאוויטש

תערב

ב"ה, י"ג מנחם אב, השי"ת

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

בתענוג קראתי מכתבו מי"א מנחם אב. וסיבת התענוג היא

(א) שנסע עם ביתו תי' לנאות דשא. ובטח ינצלו את הזמן להבראת הגוף והבראת הנשמה. ויהי רצון שיהי' בהצלחה.

(ב) שהתחיל להתענין באופן רציני בדבר ההצעה אדות הפראקיעל סקול, ובטח לא ישתמש לזה יותר מדי בטבע המרה-שחורה, וכמבואר בתורה אור תולדות ביאור מים רבים פ"ד, להשתמש בכח המרה שחורה לענין התמדה בלימוד.

(ג) מה שכותב שהתנה בראש אשר אף אם יקבל המשרה בפראקיעל סקול יהי' בתנאי שלא יהי' סתירה לרבנותו, שניתנה לו ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

אחכה לבשורות טובות ממנו, החותם בברכה ופ"ש

מנחם שניאורסאהן

תערב

מהעתק המזכירות.

מהורש"ז: העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל תסח, ובהנסמן בהערות שם.

הפראקיעל סקול: בשיקגו.

המרה-שחורה... התמדה: ראה גם לקמן אגרת תש.