ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשיד

ב"ה, ט' אלול, השי"ת

האברך הוו"ח וכו' מו"ה... שי'

שלום וברכה!

במענה על כתבו אשר היום נתמלאו לו כ"ב שנה לאורך ימים ושנים טובות,

יהי רצון שיהי' כלי ראוי ורחב להמשכת וקבלת ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בגו"ר.

בטח ראה המועתק ב"היום יום" לי"א ניסן בענין הנהגה ביום הולדת.

ומהראוי שילמוד במשך היום המאמר דח"י אלול תש"ט ושיחת ח"י אלול אשר בספר השיחות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

תשיד

מהעתק המזכירות.