ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'מה

ב"ה, ט' סיון, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עסקן רב פעלים

בנש"ק וכו' וכו' מוהר"ר יצחק מאיר שי'

הכהן, שר הסעד

שלום וברכה!

היום שלחתי לכת"ר שי' מברקה וזה לשונה:

"בהמשך למכתבי נבהלתי לשמוע מהפרת החזית הדתית. הפועל המזרחי מאשים מפלגות מסוימות. בודאי אם המפלגות יוותרו על רווחים מפלגתיים תתאפשר הקמת החזית המאוחדת המוכרחת לא רק בשביל הכלל אלא גם לכל אחת המפלגות. תקותי חזקה שבשעה מכרעת כזו תכיר כל מפלגה באחריותה לגבי הכלל ותביא להקמת החזית.

בברכה המצפה לרחמי שמים".

הפועל המזרחי טוען שעשו מאמצים עליונים ובאשמת מפלגות מסוימות לא הצליחו ליצור חזית מאוחדת. הגם שאינם פורטים בשם המפלגות ה"מסוימות", אבל כת"ר בטח יודע המצב על אתר.

והנני מקוה כי כת"ר מצדו ישתדל בכל מאמצי כוחותיו להביא לפועל ענין החזית המאוחדת, ות"ח למפרע בעד הבשורות הטובות שיודיעני בזה.

בפ"ש וברכה.

א'מה

בתוכן דומה לכמה מראשי המפלגות הדתיות בארה"ק. מהור"ר יצחק מאיר: לוין.

אגרות נוספות אליו - לעיל א'לב, ובהנסמן בהערות שם.