ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'נב

ב"ה, ט"ז סיון, ה'תשי"א

להנהלת אגודת חב"ד באה"ק תובב"א

שלום וברכה!

מוסג"פ מכתב אשר פניתי בו למוסדות חינוך שונים בארה"ב אשר נהוג בהם חופש מהלמודים בחדשי הקיץ.

באשר גם באה"ק נמצאים מוסדות חנוך אשר בהם נהוג חופש הקיץ, הרשות בידכם להשתמש במכתבי הנ"ל כדי לפרסמו לתועלת הרצוי באופן המתאים. ובודאי תודיעוני בפרטות מכל מה שעשיתם בזה.

בברכת הצלחה בעבודתם בקודש.