ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'נח

ב"ה, כ"ב סיון, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכ' מא' בהעלותך... ולפלא שבכל מכ' אינו מזכיר מאומה ע"ד צנורות הפרנסה של כל חסיד ובפרט של כל תמים, היינו הקביעות עתים בתורת החסידות (אם אפשרי בדבוק חברים ועכ"פ לעצמו), ומובן שזהו נוסף על שמירת השיעורים השוים לכל נפש, שהם היום תהלים חומש עם פרש"י ותניא שהנהיגם מכבר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשביל כל המקושרים והשייכים אליו.

בברכה לפרנסה בהצלחה ושיודיע בשו"ט ממצבו הטוב בגו"ר.