ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'עו

ב"ה, ד' תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב מוה"ר יהושע

תנחום שי'

שלום וברכה!

...אתענין לדעת מהסדר של הישיבה בימי החופש עתה, ובטח יודיע בשו"ט גם בזה, שמצאו עצה איך להשפיע על התלמידים והתלמידות גם בימי החפש, וכמו שאמרתי זה מכבר שבכמה פרטים הנה בימי החפש אפשר להשפיע על התלמידים והתלמידות הרבה יותר מבזמן הלימוד מכמה וכמה טעמים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש אשר במילא זה ג"כ ברכה והצלחה בעניניו הפרטיים.

א'עו

מוה"ר יהושע תנחום: קאסטעל, דארטשעסטער.