ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'צא

ב"ה, ח' תמוז, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתביו מט' סיון וד' קרח בצירוף נוסח הצואה לאחר אריכות ימים ושנים, ופעם אמרו, אשר כתיבת צוואה היא עצמה סגולה לאריכות ימים ושנים,

ובנוגע לעצם הדבר, הנה בכדי שיהי' לה יפוי כח הדרוש, צריכה להעשות ע"י לאייער, והנני מעוררו על זה.

אתענין אם יש לו תועלת מהנסיעות ואקוה לשמוע בשו"ט בזה.

ובהיות לא אדע אי' יהי' בי"ב וי"ג תמוז הבע"ל, הנני מסגיר בזה הקונטרס לי"ב וי"ג תמוז הבע"ל ובטח ימצא בו רוב ענין.

בברכה למנוחת הנפש, ובמילא גם למנוחת הגוף.