ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קיא

[כ"ג תמוז, ה'תיש"א]

...בודאי למותר לעוררם ע"ד תכנית מיוחדת לימי החופש שההכרח להכינה בעוד מועד, וכפתגם כ"ק רבוה"ק, אז ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס, וה"ה להנהגה דימי החופש. מכמה טעמים נכון לסדר שהחופש יתבטא רק במיעוט ומינימאלי של הלימודים, ותו לא, וכמנהג ישראל מאז ומקדם, ואם בכל הערים ובכל המושבות היתה הנהגה כזו כדאית, עאכו"כ במושב אנ"ש.

א'קיא

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 300. לתוכנה ראה לעיל אגרת א'צ, ובהנסמן בהערות שם.