ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קמד

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

...זה עתה נתקבל מכתבו מכ"א מנ"א...

הפ"נ אקרא על הציון הק', אבל נבהלתי לקרוא באחד מהם ולמלשינים אל תהי' תקוה כו'! אף דערוף דארף מען דאס איר נוצען? און נאכמער: צוליב דערוף זאל כ"ק מו"ח אדמו"ר זיך אפרייסען פון גן עדן, און אוועקגיין אין בית דין שלמעלה בעטען, אז...

געוואלד, ר'...!