ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'קצג

ב"ה, ט"ו אלול, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

... נשען על מרז"ל שחתנו כבנו, הנה אתפלא תמי' אחר תמי', במה שאינו מעורר את חתנו... שי' ע"ד ההכרח הגמור בדורותינו אלה ללמוד תורת החסידות, היא תורת דברי אלקים חיים, אילנא דחיי אשר בי' יפקון ישראל מגלותא בחסד וברחמים, ואם לא עכשיו אימתי, כי קרב קץ גלותנו וביאת משיח צדקנו.