ספריית חב"ד ליובאוויטש

תשצח

ב"ה, י"ב מר חשון, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

...בטח יכתוב מעבודתו במארסייל, נוסף על מה שכותב ישר להרה"ג והרה"ח וכו' הרב"ג שי'.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

תשצח

מוהר"ר שניאור זלמן שי': טאובל. מעבודתו במארסייל: ראה גם לעיל ח"ג אגרת תרז. הרב"ג שי': הר' בנימין גורודצקי.