ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתטז

ב"ה, ד' כסלו, ה'תשי"א ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"מ איש אשכולות וכו' מוהר"י

שי'

שלום וברכה!

במענה על כתבו אודות משלוח טלית ותפלין לאחד בעיר אחת

בטשעכאסלאוואקיע, הנה אם מצד המקבל אין כל חששות לקבל זה בשים לב לתנאי המקום כעת, יודיע נא השם והכתובת ואמסור למל"ח או מחנה ישראל לשלוח הטו"ת.

בברכת הצלחה בעבודתו ובריאות הנכונה,

מנחם שניאורסאהן

תתטז

מוהר"י: פלייער. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תעז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'פט.