ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקג

ב"ה, כ"ט שבט, ה'תשי"א ברוקלין

שלום וברכה!

...ויוסיף אומץ בק[ביעו]ת עתים בת"ת דרבים, ובהכנסת חום ואור היהדות והחסידות בבתי בני ישראל, אשר זהו ג"כ צנור להרבות חום ואור בביתו הוא עצמו - ברוחניות ובמילא גם בגשמיות, אשר אחד הם אצל כל בני ישראל, אלא שאצל העולם'שע גם זה בהעלם, ואצל החסידים צריך להיות בגלוי. ובמילא גם מלמעלה גיט מען בגילוי, אז מ'זעט הצלחה בגשמיות און מ'פילט א חיות אין א ווארט חסידות און אין א קיום מצוה, ומתוך שמחה.

בברכ[ת] מז"ט ובריאות הנכונה,

מנחם שניאורסאהן