ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקלו

ב"ה, אדר"ח אד"ש, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המודיע שמציעים שידוך הגון בשביל בתו השני' תי' וישר הדבר בעיני כל הצדדים.

ושואל דעתי, באשר בתו הבכירה תי' עדיין לא נשאת:

הנה יבקשו הסכמת בתו הבכירה תי' ע"ז ומחילתה על הקדימה, וקישורי התנאים יעשו אן א שטורעם, ולא ימהרו כ"כ בזמן החתונה, ויתן השי"ת אשר בינתיים ימצא ג"כ זווגה המתאים לפני' בגו"ר של בתו הבכירה תי' ויוכל לבשר בשורה טובה כפולה.

אין אתנו יודע נפלאות ההשגחה העליונה ואולי ע"י ותקנא באחותה, ובכל זה תמחול בלב שלם ובשמחה באמת, הנה זהו יסיר המניעה והעכוב האחרון ותמצא בן גילה במהרה ממש.

בברכה שיהיו קשוה"ת של בתו השני' תי' בשעה טובה ומוצלחת ובמהרה יבשר ג"כ ע"ד קשוה"ת של בתו הבכירה תי'.

הפו"ש כל החבורה תי'.

תתקלו

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 570.