ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקסח

ב"ה, ו' ניסן, ה'תשי"א ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור וכו'

מוה"ר חיים שלמה שי'

שלום וברכה!

היות אשר בקשר עם חג הפסח הממשמש ובא רבות הבקשות לעזרה המגיעות אלי, הן מנצרכים פה במדינה, הן מארצה"ק ת"ו והן מאירופא, ובידעי אשר מדי שנה בשנה נתקבלו בהשתדלותו סכומים הגונים למעות חטים ממוסדות שונים ויחידים,

הנני מקוה אשר בטח גם בשנה זו יחזיק במנהגו הטוב הזה, וכמובן אשר כל המרבה והמקדים הרי זה משובח.

בברכת חג כשר ושמח.

תתקסח

מוה"ר חיים שלמה: פלמר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"א פט. קה.,.