ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקעט

ב"ה, י"ב ניסן, ה'תיש"א ברוקלין

שלום וברכה!

נודעתי כי אינו חש את עצמו בקו הבריאות הנכונה וסובל מיחוש ברגלו. ובזה הנני לשלוח לו ברכתי לבריאות הנכונה בכלל ובהנוגע למיחושו בפרט, והנני מקוה שיוכל לבשר בשורות טובות בזה.

בטח ידוע לו משנ"ת באגה"ק סימן א', אשר אמונה נקראת בשם מתנים ורגלים המעמידים את כל הגוף, והנה חג הפסח ממשמש ובא, אשר בזכות האמונה נגאלו אבותינו ממצרים, ואשר לכן אוכלים מצה שהיא מיכלא דמהימנותא, והיא מוסיפה חוזק באמונת כל ישראל, ומכיון אשר הגוף הישראלי והנפש הישראלית קשורים דא בדא (ראה קונטרס לחג הפסח), הנה גם הגוף וגם הנפש ניזונים מהמצה מיכלא דמהימנותא ובפרט המתנים והרגלים הגשמיים והרוחניים. ואאחל לו רפואה קרובה.

בברכת חג הפסח כשר ושמח ובהסתדרות טובה בגו"ר.

מוסג"פ קונטרס לחג הפסח עם המכתב כללי השייך אליו.

תתקעט

מיחוש ברגלו.. אמונה: ראה גם לעיל ח"ג אגרת שלך.