ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקפא

ב"ה, י"ג ניסן, ה'תיש"א ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום מוצש"ק ט' לחוד"ז, המודיע מביאתם שלום לקנדה, ומהתחלתו בהסתדרות, ויה"ר מבעל הרצון הוא השי"ת שיסתדר באופן המתאים לפניהם בגשמיות וברוחניות ויוכל לקבוע עתים בתורת הנגלה ותורת החסידות מתוך הרחבה ומנוחת הנפש ומנוחת הגוף, ויוסיף אומץ גם בהקו דצדקה.

אבל אין כדאי לחכות עד גמר הסתדרותו בקביעות העתים, כי התורה, ובפרט לימוד התורה בקביעות, היא היא כלי הממשיך וכלי המקבל לטוב גשמי ורוחני. וככל אשר יקדים בעשיית כלי זה כן תקדם הברכה לבוא, וככל אשר יגדיל הכלי כן תגדל המשכת וקבלת הברכה.

בעתו נתקבל משלוח מנות קנקן מלא בנדיקטין ות"ח על זה.

מוסג"פ הקונטרס לפסח עם מכתב כללי השייך אליו ואסיים בברכת חג הפסח כשר ושמח, והסתדרות הנכונה בגשמיות וברוחניות בקרוב ממש.

הפו"ש כהדו"ש.

תתקפא

מהורש"ז שי': גורעוויטש.