ספריית חב"ד ליובאוויטש

תתקצז

ב"ה, ט' אייר, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ששואל אם יקנה עסק בשותפות עם עוד אחד שאינו שומר שבת, באופן אשר גם העסק לא יהי' בשמירת שבת, אלא שיהי' על חלקו של השני.

הנה בטח יודע כי ממון הקשור עם חלול שבת הנה ר"ל לא רק הם הולכים לטמין, אלא גם גוררים ממון אחר, א"כ מה לו ולמסחרים כאלה הקרובים מאד מאד להפסד ורחוקים משכר?!

והשי"ת הזן ומפרנס לכל, בטח ימציא לו פרנסתו בריוח באופן כשר ובאופן שיוכל להשתמש בפרנסתו אף געזונטע זאכן און אידישע זאכן.

אשמח לשמוע שקבע שיעורי תורה בחבורה, ובטח ישמחני בהודעה מהגדלת מספר המשתתפים בהלימודים ושיקבעו ג"כ שיעור לימוד בתורת החסידות.

בברכה ופ"ש המשתתפים בהשיעורים יחיו.

מוסג"פ שיחת ל"ג בעומר דהאי שתא ובטח יזכה בה את הרבים.