ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רלה

ב"ה, ג' מ"ח, תשי"ב

ברוקלין

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ד' העבר וכמנהגו ב"קדש" מסיים הוא מכתבו בבקשת ברכה להצלחה, וכנראה שתיכף כשעבר הגבול לקנדה הנה נפל עוד הפעם במרה שחורה במחשבותיו, וכבר אמרתי לו כמה פעמים שהוא וזוגתו שיחיו דארפען מאכען א ברעג מיט די מרה שחורה, ואם אין עצה אחרת -הרי מבואר בתו"א אז מרה שחורה קען מען אויסניצען אין התמדה בתורה, ויש בזה תועלת אז מען פארהיט דעם געזונט, מצד העדר המ"ש מענינים גשמים וגם פרנסה ברוחניות מצד התועלת שיש בלימוד התורה.

המחכה לבשורה טובה בנוגע לבריאות זוגתו תחי' וכן אשר כמ"ש, ולו יהי' בקבלת עול, לקחת שניהם על עצמם לעבוד את השי"ת מתוך שמחה.

בברכה.