ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רלח

ב"ה, יד מרחשון, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ עוסק

בצרכי צבור באמונה וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

לוטה פה מאמר מכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע אשר בטח יענין אותו.

היות שבעירו יש, ת"ל, הרבה בני ישיבות ובחורי חמד כ"י, בטח ישתמש בהשפעתו הכבירה עליהם לקרבם לרעיון החסידות ולהפיץ המעינות החוצה. ות"ח מראש אם יבשר בשו"ט בזה.

בברכה.

מ. שניאורסאהן

א'רלח

מוהר"י: לנדא. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תיז, ובהנסמן בהערות שם. מאמר: סמוכים לעד - פר"ת.

שבעירו: בני ברק.