ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רצ

ב"ה, י"ב כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בזה הנני לבקש את כת"ר שי' לערוך התועדות בליל חמישי או בליל שמיני של חנוכה הבע"ל עם תלמידי הישיבה אשר לומדים סדר שלם בדא"ח (ולא רק תניא בלבד) ולחלק לכל אחד מהם דמי חנוכה בשמי - 500 פראנק.

ואם אפשר מה טוב שיהי' במטבע או בניר חדש (להעיר מ"התמים" חלק ו' עמוד צ"ו).

מובן מעצמו אשר הנ"ל יהי' על חשבוני.

ת"ח ת"ח מראש על הטרחה שבזה. ומטובו להודיעני ג"כ את שמות התלמידים שנתן להם דמי חנוכה כנ"ל, בצרוף שם אמם.

בברכה.

א'רצ

נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 543. אגרת דומה - לכמה מנהלי ישיבות.

תלמידי... דמי חנוכה: ראה לקו"ש ח"ב ע' 484 - 486. לקמן אגרת א'שמא.