ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שכ

ב"ה, חנוכה, נר חמישי, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הרב הגאון המפורסם חו"ב סועו"ה

סדרן ופלפלן

וו"ח אי"א דורש טוב לעמו וכו' וכו'

מהוררי"א הלוי

שליט"א, רב ראשי

שלום וברכה!

פונים אלי נוסעים מהתם להכא ומהכא להתם בענינים שונים, ומתעוררת שאלת אופן הנסיעה. ולזאת אבקש את כהדר"ג שליט"א להודיעני אם עשו איזה תיקון, וטעמו ונימוקו עמו, להתיר הנסיעה בספינה ישראלית שנוסעת גם בש"ק.

ות"ח על תשובתו בהקדם, כיון שהשואלים אצים לדרכם ומצפים לתשובה.

בברכה והוקרה לכהדר"ג ותורתו.

א'שכ

מהוררי"א: הרצוג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתקכה, ובהנסמן בהערות שם.

הנסיעה... בש"ק: ראה בזה לקו"ש ח"ו ע' 398 ואילך. לקמן אגרת א'שנד.