ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שס

ב"ה, כ"ג טבת, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי הפ"נ - בלי הוראת זמן כתיבתו - שכותב שאצלו נחלשה הראי, מכמו שהיתה, והרופא מומחה, לא נתן לו לע"ע מאומה לזה.

נכון הוא שהי, שיכנוס לרופא אחר מומחה, שע"פ התורה צריכים להתנהג גם בדרך הטבע, וחוץ מזה הצעתי שישתתף בשיעורי תורה הנלמדים ברבים, וגם יראה ללמוד או לומר לכל הפחות שורות אחדות מספר התניא וספר הזהר, ואקוה שיוכל לבשר בשו"ט שהולך וטוב מצב הראי, שלו.

בברכה.

א'שס

הראי'... התניא: ראה לקמן אגרת ה'שפח.