ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שעח

ב"ה, כ"ז טבת, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מט' טבת עם הפ"נ המצורפים בו,

9א ע"ד בנו... שי' שיש לו נטי' לגנבה ח"ו, צריך לפנות בזה לרופא במקצוע זה, כי זהו מעין חלישות, וישנם עתה אמצעי רפואה לזה, ומובן שלא להניח גם מזה לאמר בכל יום קאפיטל תהלים 0נוסף על הסדר) וגם ליתן קודם תפלת שחרית ומנחה א פרוטה או שלש לצדקה לזכות בנו ביחוד, וגם לבדוק את הציצית שבהט"ק של בנו שי' ושלא ילך בגילוי ראש, ולבדוק המזוזות בביתם, ואם נהוג בין התלמידים שהולכים במקיף תחת הכובע, צריך הוא להרגילו בזה בלי בליטה ושיבוא זה מהצעת חבריו, ואקוה שיוכל לבשר בשו"ט בזה...

בברכה.

א'שעח

הבטחה פון דעם אלטען רבי'ן: ראה לעיל ח"ד אגרת תתקצח ובכ"מ. לקמן א'תמ.

א'תפה. א'תפט.