ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תנא

ב"ה, ו' אדר, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו בו כותב שזה איזה שבועות שאינו מרגיש את עצמו בטו ודעת הרופא שיצטרך לנתוח...

הנני בזה להבעי ברכתי שיתן השי"ת שהכל יהי' בהצלחה וכשורה ובריאותו ישתפר והלוך ילך וטוב ויוכל בעצמו לבשר בשורות טובות בזה.

ובחדש אדר זה שרז"ל אמרו במדרש שמזלו הוא דגים שזהו ענין ליהודים ובפרט חסידים שעליהם נאמר וידגו לרוב בקרב הארץ, שגם בענינים ארציים וגשמיים נוהגים כמו דגים, שלא יפרשו ממקור חיותם (ברכות ס"א ע"ב) וכן לא יפרשו מדרך התורה ומצות כמו"כ מזלו יביא לו רפואה קרובה ובריאות הנכונה.

המחכה לבשורות טובות.