ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תנז

[י"ג אדר ה'תשי"ב]

... לענין מחשבות זרות, צריך להרבות באותיות התורה ואותיות התפלה. ושיהי' גם כן חקוק במוח זכרונו איזה פרקים תניא ואיזה פרקים משניות, שזה מגין אפי' בשעה שאין חוזרים אותם ואפילו במחשבה. וכמובאן בלקוטי תורה סוף פ' קדושים, ובמילא מהנכון שילמוד בע"פ גם את דרוש הנ"ל והדרת פני זקן.

כיון שלעתים תכופות מחשבות הנ"ל מבלבלות דוקא בעת התפלה ובעת הלמוד, לכן טוב שבעת התפלה ובעת הלימוד יהי' הסידור או הספר שלומר - [פתוח] לפניו באותו מקום שעומד. וכשירגיש שמחשבותיו מתפזרות הרי יעיין תיכף בהסידור והספר - שאותיות הכתב, האלטען איין...

א'תנז

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 233.