ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תסט

ב"ה, כ"ו אדר, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

נהניתי להודע ממכתבו, ע"ד השיעור שסדר עם אלו התלמידים והתלמידות שביקרו אצלי, וראוי הי' להשתדל ביותר:

א) שיביאו אתם לשיעור זה גם חברים וחברות שאינם לומדים בישיבה.

ב) דלבר במשך שיעורים אלו בנוגע למצות מעשיות הנוגעים בחיי היום יומי.

ג) אם באפשר כדאי שידברו ע"ד מצות מעשיות הנ"ל, אחד מהתלמידים או התלמידות.

מכתבי בשביל מר העריס בטח נתקבל וכן מכתבי הקודם בשבילו.

בברכת הצלחה בע' בק'.

א'תסט

מוה"ר משה שי': העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תסד, ובהנסמן בהערות שם.